En klar vision om et fælles hus til glæde for alle


Med Skanderborg Fælleden samles seks tidligere administrationsbygninger i Skanderborg Kommune under samme tag. Det fører flere fordele med sig,
idet borgerne nu kan nøjes med at møde op ét sted, hvis de skal i kontakt med kommunen. Dertil kommer, at Fælleden udgør én stor arbejdsplads 
for i alt 700 administrative medarbejdere, hvilket skaber en unik mulighed for optimale samarbejdsmuligheder.   

Med Fælleden som et samlingssted for alle borgere og administrative medarbejdere, følger en række klare visioner. Du kan læse om dem nedenfor.

Som politisk arbejdsplads 

Fælleden skal fremstå som et imødekommende hus præget af gennemsigtighed, hvilket understreger Byrådets ønske om at skabe resultater
i samarbejde med borgere og lokalsamfund i Skanderborg Kommune. 

Indretningen understreger også Byrådets ønske om multianvendelighed, hvor mødefaciliteter og lokaler skal kunne anvendes til mange forskellige formål.
Dette hænger sammen med ønsket om at inddrage civilsamfundet i kommunens opgaveløsninger. Derfor tilbydes faciliteter til foreninger,
frivillige og øvrige borgere, som ønsker at yde en frivillig indsats. ​

Fælleden for dig og mig

Fælleden er et sted, hvor vi mødes og sætter hinanden stævne som borgere, medarbejdere, idrætsudøvere, frivillige, idémagere, myndighed, praktiker,
gæster, beslutningstagere, kulturbrugere, debattører eller bare som dig og mig. Det er stedet, hvor vi alle rækker ud efter hinanden, hvad enten vores
umiddelbare ståsted er som medarbejder i kommunen eller politiet, som politikker, som idrætsudøver, som borger eller som bruger af de fælles faciliteter,
og vi gør det direkte og helst uden bureaukratiske omveje.

Som administrativ arbejdsplads

Den samskabende kultur, er den klare vision for Fælleden som arbejdsplads. Den vigtigste ressource, vi har i Skanderborg Kommune, er vores kompetencer
og stærke fagligheder, hvad enten vi arbejder som kontorassistent, socialrådgiver, lønkonsulent, projektleder eller som noget helt femte. Samtidig er det
at levere velfærd og skabe velfærdsløsninger i dag en meget kompleks opgave, som ofte kræver, at vi sætter vores faglighed i spil og samarbejder med
andre for at nå i mål. Ofte løses en opgave bedst og mest effektivt, hvis vi sammensætter flere fagligheder for at finde den bedste løsning. 

At have en samskabende kultur handler om at sætte fælles mål. Og at alle medarbejdere, til hver en tid, er åbne for, om den opgave, man står med,
kan løses endnu bedre sammen med kolleger fra andre dele af huset, eller sammen med borgere, foreninger eller
virksomheder i kommunen. 

Aktivitetsbaseret indretning

Den samskabende kultur understøttes af Husets aktivitetsbaserede indretning, som betyder åbne kontorlandskaber med roterende arbejdspladser. Det vil sige,
at ingen medarbejder på Fælleden har sit eget skrivebord. I stedet placerer man sig i nærheden af de kolleger, fra forskellige afdelinger, man samarbejder med. 
På den måde øges samarbejdet på tværs af hele huset.