Administrationen

​Skanderborg Fælled huser kommunens Rådhus, hvilket betyder, at det er her, alle kommunens administrativt ansatte har deres daglige gang.
Dermed er Fælleden en af de største arbejdspladser i Skanderborg Kommune. 
Tidligere var kommunens administration fordelt på seks forskellige lokationer i og omkring Skanderborg, men de er nu alle samlet under Fælledens tag.
Samlingen understøtter den samskabende kultur, man ønsker på Fælleden og i Skanderborg Kommune. 

At have en samskabende kultur handler for os om, at vi sætter fælles mål, og at vi hver især og til hver en tid er åbne for om den opgave,
vi står med, kan løses endnu bedre eller endnu mere effektivt sammen med kolleger fra andre dele af huset.
Eller sammen med borgere, foreninger eller virksomheder i kommunen. 

Aktivitetsbaseret indretning

Et eksempel på, hvordan vi på Fælleden dyrker den samskabende kultur, er gennem vores aktivitetsbaserede indretning, som betyder åbne kontor-
landskaber med roterende arbejdspladser. Det vil sige, at ingen medarbejder på Fælleden har sit eget skrivebord. I stedet placerer man sig i nær-
heden af de kolleger, fra forskellige afdelinger, man samarbejder med. På den måde øges samarbejdet på tværs af hele huset.