Et stort, moderne og bæredygtigt byggeri


Skanderborg Fælled er et imponerende byggeri på hele 20.000 m2. Men på trods af den enorme størrelse,og den imponerende kapacitet,
er Skanderborg Fælled samtidig et bæredygtigt og moderne byggeri, med stort fokus på optimal udnyttelse af både energiforbruget og 
de mange kvadratmeter. 

Arkitekten

Fælleden er tegnet af Schmidt/Hammer/Lassen som bl.a. også står bag Dokk1, Aros og VIA University College i Aarhus, Finger C i Kastrup Lufthavn
og Det Kongelige Bibliotek i København

Fælleden er inddelt i 3 zoner:

Fælleden er opbygget af i alt fire længer, som i daglig tale har fået kaldenavnene: nord, syd, øst og vest. I midten af bygnignen findes en hyg-
gelig gårdhave med direkte adgang fra restauranten.
Indenfor er huset inddelt i 3 zoner:

 1. Den indre zone, som er kontorarealerne, der strækker sig fra 1. til 5. sal. Denne zone er forbeholdt medarbejderne.
 2. Mellemzonen som rummer samtalerummene og restauranten. 
 3. Den ydrezone, hvor der er adgang for alle. 

Foyeren

Når man træder indenfor i Fælleden starter man i Foyeren - hele husets hængsel, som binder huset sammen både fysisk og mentalt.
Foyeren er mødestedet for alle aktører i huset. Det er her borgeren møder kommunen, det er her medarbejderne starter dagen,
og det er her koncertgængere. tilskuere og sportsudøvere kommer ind, når de skal videre til dobbelthallen. 

Foyeren er et varieret triplehøjrum med 3 etager, hvor der er kig til både nederste niveau og op til førstesalen.

Dobbelthallen

Dobbelthallen på 5000 m2 udgør en fjerdedel af Fælledens samlede areal. Der er tale om en sand multifunktionshal, som er idéel til at huse mange for-
skellige begivenheder. Således er dobbelthallen bygget til at huse sportsbegivenheder, som eksempelvis Skanderborg håndbolds ligakampe,men grundet
hallens særegne akustiske egenskaber, er den også perfekt til afholdelse af alt fra messer og konferencer til koncerter.  
Alt efter, hvilken begivenhed, der er tale om, kan hallen rumme

 • 4090  stående koncertgængere
 • 2000  siddende tilskuere  
 • 1636  siddepladser på tribunerne
 • 5-600 ståpladser på balkonerne

 

Bæredygtighed 

Fælleden er den første offentlige bygning i Danmark, der er blevet tildelt den højeste certificering (platin) i den anerkendte DGBN-standard for bæredygtighed.

DGBN-certificeringsordningen indbefatter:

 • Klima
 • miljø
 • socialt miljø 
 • total økonomi

Fælleden scorer højt i samtlige kategorier og har bl.a. fået topkarakterer i kategorien "kvalitet for pengene". 

Den samlede anlægsbevilling for hele Fælleden ligger på 300 mio. kr. Her udgør anlægssummen 240 mio. kr. 

Fælleden er et topmoderne byggeri, hvor der benyttes et hav af nye teknologier og metoder, der alle bidrager til at gøre det til et bæredygtigt byggeri.

Af eksempler kan nævnes: 

 • I kontorarealerne kan ventilationen lukkes ned i hele zoner og områder lukkes  
   
 • Taget er udstyret med 950 m2 solceller, som bidrager til det samlede energiforbrug
   
 • Dele af tagene er beklædt med ”sedum”, som er en mosart. Beklædningen af tagene gør, at det tager længere tid for regnvand at trænge igennem.
  Meget af vandet vil derfor fordampe fra taget inden det når at sive ned.
   
 • I etagerne er der udelukkende koldt vand i hanerne. På den måde spares energiforbruget på varmvands-punperne. 
   
 • Det varme vand er sat på en fast temperatur på 38 grader og spildevandet fra bruserne samles op og genanvendes.
   
 • ​Dele af Fælleden er udstyret med kobberfarvede plader, der fungerer som solafskærmning. Hullerne er dimensioneret ift. graden af sol
  i de bagvedliggende lokaler. 
   
 • Kasketskyggerne som er monteret over vinduerne er med til at hindre overophedning af lokalerne.