RØGFRI FÆLLEDEN

HER ER VI RØGFRI

I Skanderborg Kommune ønskes der, at gøre rygning mindre synligt for de mange - især børn og unge - der færdes i Idræts- og Foreningsmiljøet. Fælleden går forrest som en af de første haller og idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune og indfører ”rygezoner”. Næste gang du besøger Fælleden, vil noget af det første du derfor møder, være et skilt med ”Røgfri Fælleden”.

”Med skiltningen der understøtter røgfri adgangsforhold vil vi gerne være med til at beskytte børn og unge mod passiv rygning og samtidig gøre rygning mindre synligt, så de unge ikke fristes til at begynde at ryge. Lige nu er der 40 børn og unge under 18 år, der begynder at ryge hver dag, men målet er en røgfri generation i 2030”, udtaler Tage Nielsen, formand for Kultur- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i Skanderborg Kommune.

Der må fra dags dato kun ryges ved udvalgte "rygezoner" på Fælleden. Følg anvisninger og skiltning.