Trends og tendenser for idræts- og aktivitetsfaciliteter

I dag oplever idrætsfaciliteterne flere udfordringer. Mange faciliteter benyttes ikke i det omfang, de kunne, og en stor del af idrætsfaciliteterne anvendes ikke af de idrætsaktive.

Overordnet er der sket en ændring i idrætsdeltagelsen, både når det kommer til aktiviteter og organisering. Fra de traditionelle idrætshaller bygget af mænd til mænd, som har et stort renoveringsefterslæb, er der i dag større opmærksomhed på nye aktivitets- og organiseringsformer.

Børn dyrker idræt i foreningerne og benytter de traditionelle idrætsfaciliteter, såsom haller, fodboldbaner og svømmehaller. Fra teenagealderen falder idrætsdeltagelsen i foreningerne og der sker en øget tilslutning til individuelle- og selvorganiseret aktiviteter. 86% af de idrætsaktive voksne dyrker idræt på egen hånd, og de mest populære aktiviteter er løb, gå- og vandreture og styrketræning. Alle kendetegnende ved at være fleksible. Naturen blevet det mest foretrukne sted at dyrke idræt blandt voksne danskere. 44% dyrker idræt i naturen mod en faldende deltagelse i de traditionelle idrætsfaciliteter, hvor kun 12% af voksne dyrker idræt i en idrætshal.

I dag ses samtidig et større behov for fleksibilitet og multifunktionalitet, både når det kommer til organisering og faciiteter. Behovet for fleksibilitet kendetegnes ved, at mange voksne dyrker idræt i det offentlige rum, og dette er med til at skabe grobund for nye idrætsgrene. Derfor skal eksisterende idrætsanlæg have fokus på en større grad af multifunktionalitet, så nye former for idrætsgrene kan blive integreret.

11 trends for fremtidens idrætsfacilitet 

 1. Det offentlige rum bliver en fritidsfacilitet 
 2. Multifunktionalitet får voksende betydning 
 3. Infrastruktur til blide aktiviteter 
 4. Behov for udvidet tilgængelighed
 5. Økonomiske udfordringer giver behov for bæredygtige forretningsmodeller 
 6. Alsidig udvikling af markedssegmenter 
 7. Byernes og forstædernes faciliteteter 
 8. Bedre sikkerhed 
 9. Klimaændringer 
 10. Multimediefacliteter 
 11. Efterspørgslen bliver harmoniseret 

 

 

 

 

 

Læs mere:

Lokale- og anlægsfonden

Idrættens Analyseinstitut

DGI

Danmarks Idrætsforbund (dif.dk)


Kilde: (Rask et. al., 2020).