Hvad er et trailcenter

Byrådet har besluttet at samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Lokale og Anlægsfonden (LOA) om udvikling af et trailcenter som et eksempelprojekt.

Trailcentre er en helt ny form for idrætsfaciliteter til outdoor-idræt. Faciliteterne kan bedst beskrives som en kombination af klubhus, depot og mødested i naturen tæt på skov, vand, stier og ruter. Eksempler på outdoor-aktiviteter:

  • MTB og gravel
  • Løb, trailløb, orienteringsløb
  • Rulleski, løbehjul, rulleskøjter
  • Motionsgang, stavgang, powerwalk
  • Ridning osv.

Byrådet har besluttet, at trailcentret kan lokaliseres i området mellem Fælleden og Anebjerg Skov. Der er ikke truffet beslutning om kommunal finansiering – det indgår i kommunens budgetforhandlinger. Forslag om trailcentrets konkrete placering, udformning, indretning samt kommende funktioner og drift udarbejdes i tæt dialog med relevante brugergrupper.

Der er indgået en samarbejdsaftale om processen med Cubo Arkitekter.

 

Øvrige trailcentre i Danmark

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Lokale og Anlægsfonden (LOA) har igangsat udviklingen af fem konkrete eksempler på trailcentre rundt omkring i Danmark, med fokus på arkitektur/design, nye aktivitetsformer, relevante funktioner, fleksible organiseringsformer samt sikre driftsforhold. Erfaringerne fra de fem trailcentre formidles efterfølgende til alle andre, der kunne være interesseret i at etablere trailcentre.

De fem trailcentre etableres af lokale bygherrer, fx. kommunen, i samarbejde med de lokale idrætsforeninger og andre lokale aktører. Som en del af eksempelprojekterne skal der også udvikles og gennemføres aktiviteter på alle fem trailcentre. Aktiviteterne skal ligeledes udvikles i samarbejde med de lokale foreninger og deres organisationer, og iværksættes og formidles som en del af trailcenterkonceptet.

 

Eksempelprojekter:

  • Bornholm
  • Kolding
  • Silkeborg
  • Skanderborg
  • Svendborg

 Læs mere om trailcentre ved Danmarks Idrætsforbund