Demografi

I 2020 var indbyggertallet i Skanderborg Kommune 63.390. Der forventes en stigning i indbyggertallet på 19,8 % i Skanderborg Kommune frem mod 2037. I indbyggertallet ses en fordeling i befolkningsalder, hvor især de 50-74-årige er højt repræsenteret. Desuden ses der også en stor andel af borgere i aldersgruppen 6-16 år, 25-39 år og 40-49 år. Der forventes en stigning i indbyggertallet hos de 6-16-årige på 30,5 % frem imod 2037. Der forventes desuden en stigning i indbyggertallet i alle aldersgrupper og ydermere forventes der en signifikant stigning for aldersgrupperne 75-84 år og 85+.

Aldersfordelingen på befolkningen i området omkring Fælleden i 2021 og 3, 6 og 9 år frem (se billede for geografisk afgrænsning)


 Kilde: https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/kommunens-oekonomi/kommunen-i-tal