Baggrund og politiske beslutninger

Skanderborg Fælled er et ganske særligt kulturhus, som samler både rådhus, borgerservice, politistation og en multifunktionel dobbelthal under et og samme tag. Fælleden er et samlingspunkt for alle borgere i Skanderborg Kommune, der nu kan tilgå en lang række offentlige ydelser, sociale arrangementer og spændende faciliter ét sted. Det nuværende byggeri stod færdig i efteråret 2016.

Strategisporet ’Fælleden som idrætscenter’ blev igangsat ved sidste års budgetaftale, hvor det fremgår, at ”Skanderborg Fælled skal være centrum for idrætsaktiviteter i Skanderborg, så der skabes et unikt sportsmiljø ude og inde, og synergimulighederne omkring Skanderborg Fælled udnyttes”.

En politisk arbejdsgruppe har arbejdet med strategisporet med inddragelse af foreningerne og er på den baggrund kommet med forslag til to etaper.

Etape 1 påbegyndes i 2021 med etablering af kunstgræsbane ved Fælleden, salg af baner og klubhus i Vrold samt etablering af midlertidige omklædningsfaciliteter ved banerne på Fælleden.

Sideløbende startes etape 2 op, hvor Fælleden som idrætscenter udbygges med fælles klubhusfaciliteter og blivende omklædningsfaciliteter. Det er formålet at skabe et stærkt socialt miljø med ejerskab hos foreningerne og en foreningsdrevet udvikling af Fælleden som idrætscenter. Det videre arbejde bygger på foreningernes drivkraft og den kommunale finansiering skal ses i samspil med foreningernes egenfinansiering.

Med budgetaftalen afsættes der budget til anlægsinvesteringerne, salg og den afledte drift af kunstgræsbanen samt leasing af omklædningsfaciliteter frem til, at der forventeligt etableres permanente faciliteter.

Byrådet gav i februar 2021 mandat og midler til, at idrætsforeningerne kan stå i spidsen for en brugerdrevet udviklingsproces. Formålet med processen er at identificere alle ønsker og drømme til Fælleden, derefter prioritere i disse ønsker samt drømme og få skabt en faseinddelt udviklingsplan for Skanderborg Fælled.

Læs lokalplanen for Skanderborg Fælled