Arbejdsgruppen

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra følgende foreninger: Skanderborg Håndbold, FC Skanderborg, Skanderborg Trailbuilders, HI Skanderborg Badminton, Skanderborg Lawn Tennis Klub, Skanderborg Taekwondo Klub og HI Skanderborg MTB. Arbejdsgruppen er blevet udpeget af Skanderborg Idrætsråd, og repræsentanterne er udpeget efter indstilling fra de enkelte foreninger. Arbejdsgruppen består af de seks repræsentanter fra foreningerne samt formanden for idrætsrådet. Arbejdsgruppen har ansvaret for, at drive og lede forprojektet og de er forpligtet til, at orientere de øvrige foreninger, andre organisationer og borgere i Skanderborg omkring processen og muligheden for indflydelse på udviklingen af Fælleden.

 

Medlemmerne af arbejdsgruppen:

  • Karsten Aagaard, formand for Skanderborg Idrætsråd
  • Klaus Rehnqiust, FC Skanderborg
  • Niels Kjær Frey, HI Skanderborg Badminton
  • Jens Christensen, Skanderborg Håndbold
  • Torben Sachmann Hansen, Skanderborg Taekwondo Klub
  • Thomas Eifer, Skanderborg Trailbuilders
  • Jesper Salling, HI Skanderborg MTB 
  • Per Michael Olsen, Skanderborg Tenniscenter Fond